Auto Europe Blog


Nederland is jarig!

Nederland is jarig!

We mogen onszelf met trots Nederlanders noemen. Zo klein als we zijn in oppervlakte, zoveel hebben we bereikt op economisch, bestuurlijk en cultureel gebied. Om te vieren dat tweehonderd jaar geleden de basis is gelegd voor Nederland in haar huidige vorm, worden er enkele speciale activiteiten door het Nationaal Comité georganiseerd tot en met september 2015.

Den Haag29 maart 2014 ~ Den Haag
De ontstaansgeschiedenis van Den Haag is anders dan die van de meeste Nederlandse steden. Waar de meeste steden zijn voortgekomen uit handelsnederzettingen, zo is Den Haag ontstaan als residentie van graaf Floris IV van Holland. Al sinds enkele eeuwen staat Den Haag bekend als de politieke spil van Nederland. Den Haag is dan ook dé stad bij uitstek om de grondrechten, het democratisch bestuur en de rechtsstaat te vieren met onder andere een serie voorstellingen, waarbij er een historisch grondwetdebat zal worden nagespeeld.

19 tot en met 25 mei 2014 ~ Sint Maarten
Hoewel Sint Maarten pas sinds 2010 als land onderdeel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden heeft zij tussen 1983 en 2010 toebehoord aan de Nederlandse Antillen, dat toentertijd als zodanig een land was binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het tweehonderdjarig bestaan van Nederland wordt door alle delen van het Koninkrijk der Nederlanden gevierd, wat betekent dat Sint Maarten het toneel wordt van een aantal jeugddebatwedstrijden die zullen worden georganiseerd door het Koninkrijksjeugdparlement.

30 augustus 2014 ~ Maastricht
Elk jaar wordt het grootste eetfestijn van Nederland in het zuiden van het land georganiseerd. Het gastronomische feest Preuvenemint (een samenvoeging van de Maastrichtse woorden `preuve’, dat proeven betekent, en ’evenemint’, wat staat voor evenement) staat ook in 2014  op de agenda. Vanwege het tweehonderdjarig bestaan van ons koninkrijk zal het dat jaar gecombineerd worden met het thema: `internationale oriëntatie: Nederland in de wereld en in Europa`.

18 april 2015 ~ Zwolle
De naam Zwolle is afgeleid van de plek waar deze stad tot stand is gekomen. In de middeleeuwen is de stad als vaste nederzetting ontstaan op een dekzandrug. Deze plaats was hoger gelegen en vruchtbaar en bewoonbaar in een moerassig gebied. In die tijd een `suolle´ genoemd, veranderde later de naam in het huidige Zwolle. In het kader van de viering zullen er in Zwolle activiteiten worden georganiseerd die in het teken staan van ruimte voor actief burgerschap.

Amsterdam26 september 2015 ~ Amsterdam
Hoewel zowel het parlement en de regering evenals de vorst bijna onafgebroken in Den Haag hebben gezeteld, is Amsterdam toch de hoofdstad. Ten tijde van de annexatie van Nederland werd Amsterdam de tweede hoofdstad in het eerste Franse keizerrijk. Ofschoon Nederland in 1813 haar onafhankelijkheid herkreeg en de regering en de Staten-Generaal hun intrek in Den Haag namen, bleef Amsterdam de hoofdstad.

 

Het tweehonderd jarig bestaan zal in Amsterdam worden afgesloten met een nader te bepalen programma dat u hier terugvindt. Vier dit heuglijke feit met Auto Europe en boek uw huurauto voor 2014!

Dit artikel is geschreven in Evenementen, Nederland. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Uw emailadres wordt niet openbaar gemaakt. *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*